Z zycia szkoly
Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto polskiej Oświaty. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej.

Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela święto to obchodzone jest jako Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Nauczyciela.

Z tej właśnie okazji Pani dyrektor Beata Wiśniewska podziękowała wszystkim nauczycielom za dotychczasową, trudną pracę, za zaangażowanie, wyrozumiałość i pełne życzliwości podejście do słuchaczy. Życzyła społecznego uznania, zdrowia, sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym.

Serdeczne życzenia skierowała także do pracowników administracji i obsługi, bez pracy których nie byłoby możliwe funkcjonowanie szkoły. Życzyła wszystkiego najlepszego, zadowolenia z pracy oraz realizacji planów osobistych.

Podczas uroczystości, w formie prezentacji, historię wyjątkowego święta polskiej Oświaty przypomniała Pani Julia Filińska, słuchaczka pierwszego semestru technika farmaceutycznego.

Głos zabrała także Pani Agata Tomczak, która złożyła podziękowania i życzenia nauczycielom.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały wręczone Nagrody Dyrektora Szkoły. Ogromne wyrazy uznania dla nauczycieli za trudną pracę, wykonywaną z wielkim zaangażowaniem.

Pani dyrektor Beata Wiśniewska złożyła także życzenia słuchaczom, by z uporem i konsekwencją dążyli do uzyskania dyplomu zawodowego, zadowolenia z wybranego zawodu oraz wielu sukcesów w życiu osobistym.

Podczas uroczystości, zgodnie z tradycją Płockiego Medyka odbyło się ślubowanie słuchaczy pierwszych roczników oraz wręczenie indeksów. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy udanego roku.