Historia Szkoły – wersja tekstowa


01.09.1954 w Płocku rozpoczęła działalność pierwsza w woj. warszawskim państwowa 3-letnia Szkoła Pielęgniarstwa. Zajęcia odbywały się w budynku LO im. Władysława Jagiełły. Dyrektorem został Władysław Adamski.

1955 r. Dyrektorem szkoły zostaje Jan Przyszlak.

1957 r. Zorganizowano 2 letnią pomaturalną Państwową Szkołę Pielęgniarstwa. Na terenie Szpitala Miejskiego powstał internat dla słuchaczek. W tym samym roku został on przeniesiony do wyremontowanego budynku przy ul. Warszawskiej.

1959- Przekształcono Państwową 3-letnią Szkołę Pielęgniarstwa
w 4-letnie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa. Absolwentki otrzymywały dyplom pielęgniarki i świadectwo dojrzałości. Ogólna liczba absolwentek – 204. Zajęcia lekcyjne odbywały się w salach „Jagiellonki”

1965 r. Decyzją Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia i Op. Sp. powołano 2 letnią Państwową Szkołę Medyczną Techników Analityki dla absolwentów szkół średnich. W 1970 roku zmieniła ona nazwę na Pomaturalne Studium Medyczne Techników Analityki. Od 1972 roku weszła w skład Medycznego Studium Zawodowego jako Wydział Analityki Medycznej. Nabór kandydatów zawieszono w 1999 roku.

1966 r. W Gostyninie powstało 4 letnie LM Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla Pracujących.
Szkoła funkcjonowała jako filia szkoły medycznej w Płocku.

1967- Działalność rozpoczęła Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa dla Asystentek. Umożliwiała zdobycie pełnych kwalifikacji zawodowych asystentkom pielęgniarstwa.4-letnie liceum przekształcono w 5-letnie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa. Na potrzeby szkoły przekazano budynek, w którym zorganizowano pracownie zawodowe.

1970 r. Powstało Pomaturalne Studium Medyczne Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, które w 1972 r. zmieniło nazwę na Medyczne Studium Zawodowe Wydział Pielęgniarstwa Psychiatrycznego.

1972r.-Liceum Medyczne Pielęgniarstwa oraz wydziały Medycznego Studium Zawodowego utworzyły Zespół Szkół Medycznych.

1979r.-Utworzony został Wydział Położnych. Do roku 2002 kształcił dyplomowanych położnych. Rekrutację zawieszono w 2000 roku.

1980 r.-Dyrektorem szkoły została Wanda Sokołowska.

1984r.- Utworzony został Wydział Zaoczny Pracowników Socjalnych. Istniał do roku 1992.

1988r.- Utworzono Wydział Higieny Stomatologicznej.

1984 r. Powstał Wydział Zaoczny Pracowników Socjalnych.

1988 r. Powstał Wydział Higieny Stomatologicznej.

1992r. Obowiązki dyrektora szkoły pełni Danuta Żochowska

1993 r. Po raz pierwszy w drodze konkursu dyrektorem szkoły została mgr Cecylia Kośnik.

1995 r. Powstał Wydział Technika Fizjoterapii.

1996 r. Szkoła zostaje przekształcona w Medyczne Studium Zawodowe.

1999 r. Szkoła przenosi się do własnego budynku przy Al. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8.

1999 r. Powstaje 7 nowych wydziałów : Technik Farmaceutyczny (1999), Terapeuta Zajęciowy(1999), Ratownik Medyczny(2000), Opiekun w Domu Pomocy Społecznej(2002), Asystent Osoby Niepełnosprawnej2003), Technik Masażysta(2004), Opiekunka Dziecięca(2005).

2005 r. Medyczne Studium Zawodowe zostało przekształcone w Medyczną Szkołę Policealną.

2008 r. Dyrektorem Medycznej Szkoły Policealnej została mgr Alina Lewandowska.

2009 r. Utworzony został Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku. W skład ZMSP wchodzi Medyczna Szkoła Policealna i Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych. Od 01.09.2009 r. Zespół kształci w systemie zaocznym w zawodzie Opiekun Medyczny, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Technik Usług Kosmetycznych i Opiekunka Środowiskowa.

2013 r.- Powstaje nowy kierunek kształcenia w zawodzie Technik elektroradiolog.

2014 r.- Powstają 2 nowe kierunki kształcenia w zawodzie Opiekun Osoby Starszej oraz Technik sterylizacji medycznej.

2018 r.-Płocki Medyk rozpoczyna udział w projekcie „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.”. Prowadzimy staże uczniowskie u pracodawców.

2019 r- Medyczna Szkoła Policealna dla dorosłych zmienia nazwę na Szkołę Policealną w Płocku. Kontynuują w niej naukę słuchacze kierunku kształcenia- Opiekunka Dziecięca II rok oraz Technik usług Kosmetycznych II rok.

2019 r.-uzyskujemy tytuł-Orły edukacji 2019

2019 r. – w drodze postępowania konkursowego dyrektorem szkoły od 1 września została mgr Beata Wiśniewska.

2019 r.-W Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Płocku funkcjonują dwie szkoły: Medyczna Szkoła Policealna oraz Szkoła Policealna w Płocku.

2019 r- Medyczna Szkoła Policealna w Płocku kształci w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej.

2019 r.-po raz pierwszy zostaje uruchomiony Kwalifikacyjny Kurs zawodowy- Opiekun medyczny.

2019/20 r. Szkoła się zmienia. To rok wielu prac remontowych wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły.

2020 r.-uzyskujemy tytuł – Orły edukacji 2020.

2020 r. Szkoła Policealna w Płocku, wchodząca w skład ZMSP, bierze udział w Projekcie „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.”. 2020 r. Wprowadzamy innowacje pedagogiczne. Pozyskujemy najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne na kierunek technik usług kosmetycznych.

2020 r.-1 września Zespół Medycznych Szkół Policealnych W Płocku zostaje przekształcony w Medyczną Szkołę Policealną. W Ofercie szkoły są następujące kierunki kształcenia: Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Asystentka Stomatologiczna, Higienistka Stomatologiczna, Opiekun Medyczny, Opiekun Osoby Starszej, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekunka Dziecięca, Opiekunka Środowiskowa, Ortoptystka, Protetyk Słuchu ,Technik Elektroradiolog, Technik Masażysta, Technik Farmaceutyczny, Technik Sterylizacji Medycznej, Technik Usług Kosmetycznych, Terapeuta Zajęciowy.