Z zycia szkoly
II Konferencja dla Nauczycieli

II Konferencja dla Nauczycieli

II Konferencja dla Nauczycieli odbyła się 11 kwietnia 2018 roku.

Wzięli w niej udział nauczyciele płockich szkół i młodzież Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku. Wystąpienia konferencyjne odnosiły się do rozmów z młodzieżą o początku życia człowieka.

Pani mgr Zofia Wojciechowska w swojej prezentacji poruszyła zagadnienia związane z przygotowaniem matek i ojców do ciąży, macierzyństwa i ojcostwa. Przedstawiła również w jaki sposób powinny przebiegać relacje między matką a małym dzieckiem, żeby możliwe było ukształtowanie bezpiecznego przywiązania. Pani mgr Wojciechowska była jedną z założycielek pierwszej szkoły rodzenia w Płocku (drugą była Pani mgr Bogumiła Popowska, również nauczycielka naszej szkoły).

Pani mgr Wioletta Kwiecień, farmaceutka i także nauczycielka w naszej szkole, rozważała kwestie szczepień ochronnych, które w ostatnich latach wywołują niepokój wśród rodziców. W czasie wystąpienia, żeby zobrazować zagadnienie, odnosiła się do przykładów z życia. Prezentacja zawierała pytania, na które Pani Kwiecień szukała odpowiedzi.

Pani dr Anna Woźniak zaprezentowała trudny temat w naszych czasach związany z Maryją i Jej rolą w edukacji. Wykład w początkowej części zawierał uwagi odnoszące się do filozofii Platona i św. Tomasza z Akwinu. Pani Woźniak pokazywała jak filozofowie postrzegali ideały, później prezentowała ideały w organizacjach, a przykładem takiej doskonałej organizacji, którą przedstawiła, jest Niepokalanów. Prezentacja stała się pewnym zaczynem do późniejszych rozważań o roli wychowania religijnego.

Pani mgr Jolanta Iwanowska, psycholog i psychoterapeuta, przedstawiła rolę ojca w rozwoju dziecka, zwracając szczególną uwagę na moralne aspekty wychowania. Mówiła, że ojciec odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu sumienia (superego). Zapowiadając wystąpienie Pani Iwanowskiej posłużyłam się słowami Powella: „zawsze: bądź większy, silniejszy i dobry ilekroć to możliwe: podążaj za potrzebą dziecka ilekroć to konieczne: przejmij kontrolę”

Pani mgr Beata Poprawa, pedagog, koncentrowała się na wspomaganiu autonomii dziecka. Prezentując zagadnienia sięgała do przykładów z życia, wspierała się na doświadczeniu zawodowym z pracy w przedszkolu (dyrektor przedszkola) i szkole (nauczyciel wspomagający).

Nauczycielka naszej szkoły, Pani mgr Alina Orzoł, przedstawiła kwestie budowania poczucia bezpieczeństwa w relacjach matka- dziecko.

Na zakończenie powiedziałam o psychicznych uwarunkowaniach rozwoju, podkreślając te aspekty, które już zostały powiedziane i przechodząc do procesów symbiozy, separacji i indywidualizacji, roli rodziny, znaczenia zabaw i literatury dziecięcej w rozwoju.

Pani mgr Beata Wiśniewska zajęła się oprawą konferencji; na ekranie pojawiał się program konferencji, temat i główny cytat.

Na początku konferencji przeczytałam słowo wstępne przygotowane przez Panią dyr. Alinę Lewandowską.

Anna Niesłuchowska

Organizatorka konferencji