Inspektor ochrony danych osobowych

Beata Zimowska

Medyczna Szkoła Policealna w Płocku

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 09-407 Płock

tel. 24 262 59 65

e-mail: iod@bpplock.pl