Z zycia szkoly
Kolorowa tęcza z barwników na analizie leków.

Kolorowa tęcza z barwników na analizie leków.

Słuchacze II roku technika farmaceutycznego szukali odpowiedzi na różne pytania:

– jakie barwniki są dopuszczone do barwienia leków gotowych wytwarzanym w naszym kraju?

– jaki jest ich skład chemiczny?

– do jakich grup związków należą badane barwniki?

Zajęcia były bardzo interesujące i kolorowe.

#plockimedyk#analizalekow#technikfarmaceutyczny#barwnikiwlekach

Zajęcia prowadziła Pani Katarzyna Kraszewska