Miesiąc listopad to szczególny czas

Miesiąc listopad to szczególny czas, kiedy nasze myśli kierujemy ku tym, którzy odeszli. Pamiętamy o zmarłych pedagogach oraz pracownikach Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku. Zapalamy lampki, wspomnijmy tych, którzy wpisali się w karty historii naszej szkoły.
Nasi słuchacze odwiedzają również płockie cmentarze, zapalają znicze, porządkują groby żołnierzy poległych w obronie Płocka.
Słuchaczki I roku technika farmaceutycznego wraz z nauczycielami Kamilą Kobus oraz Sławomirem Piechocińskim odwiedzili groby zasłużonych.

Dodaj komentarz