Z zycia szkoly
Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w Płocku

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w Płocku

Delegacja Zespołu Medycznych Szkół Policealnych wzięła udział w obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja w Płocku.

Złożyliśmy kwiaty na Płycie Nieznanego Żołnierza w hołdzie tym, którzy polegli w walkach o niepodległość Polski.

Zgodnie z programem uczestniczyliśmy również w ceremonii złożenia kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i Władysława Broniewskiego. W bazylice katedralnej płockiej, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski oraz 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odbyła się Msza św. za Ojczyznę. W trakcie Mszy św. poświęcony został sztandar Stowarzyszenia Jeździeckiego im. 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej, który pielęgnuje tradycje oddziału kawalerii Wojska Polskiego II RP.

Uroczystości przy Płycie Nieznanego Żołnierza odbyły się z udziałem pocztów sztandarowych i oddziałów rekonstrukcyjnych. Strzały na wiwat wystrzeliły Płocka Drużyna Kusznicza i Bractwo Kurkowe w Płocku.