Z zycia szkoly
Opiekun medyczny w akcji…

Opiekun medyczny w akcji…

Tym razem Słuchacze kierunku opiekun medyczny kształtują umiejętności zmiany opatrunku na ranie z zachowaniem zasad aseptyki.

Zajęcia praktyczne prowadziła mgr Zofia Wojciechowska.😊

#Opiekunmedyczny#opatrunek#aseptyka#MedykPłock#Dobraszkoła