Z zycia szkoly
Praca w warunkach aseptycznych

Praca w warunkach aseptycznych

Słuchaczki III roku technika farmaceutycznego w pracowni technologii postaci leków.

Praca w warunkach aseptycznych podczas wykonywania kropli do oczu i uszu, pod kierunkiem mgr Aleksandry Olczak.

Tags :