Z zycia szkoly
Pracownia analizy leków w Płockim Medyku

Pracownia analizy leków w Płockim Medyku

Słuchacze III roku Technika farmaceutycznego na zajęciach w pracowni analizy leków, badali właściwości fizykochemiczne substancji farmakopealnych, za pomocą różnych metod badawczych. 🔥

Słuchacze znakomicie poradzili sobie z określeniem wyglądu, postaci oraz rozpuszczalności analizowanej substancji, prawidłowo przeprowadzali też reakcje na obecność różnych jonów, oceniając, czy występują zanieczyszczenia. Na zajęciach wykorzystano monografie szczegółowe substancji zawarte w FPXII.

Zajęcia prowadziła pani Katarzyna Kraszewska😊👏