Próbny egzamin semestralny

Zajęcia w pracowni propedeutyki stomatologicznej. Słuchaczki I roku higienistki stomatologicznej (grupa 2) oceniają się wzajemnie na próbnym egzaminie semestralnym , pod okiem mgr Doroty Kołodziej Dąbrowskiej.

😁

Dodaj komentarz