Promocja zdrowia i edukacja stomatologiczna

Słuchaczki higienistki stomatologicznej przygotowują się do zajęć z zakresu promocji zdrowia i edukacji stomatologicznej pod kierunkiem mgr Iwony Matlewskiej w Medycznej Szkole Policealnej w Płocku.

🥰

Dodaj komentarz