Proszki dla dziecka

Słuchaczki IV semestru kierunku kształcenia Technik farmaceutyczny, podczas zajęć w pracowni technologii postaci leków wykonały proszki dzielone złożone do użytku wewnętrznego dla dziecka według wskazanej recepty. Zajęcia prowadziła Pani mgr Angelina Łabińska. Dziękujemy za dokumentację fotograficzną.

😀

Dodaj komentarz