Przyłącze cieplne

Dzięki pozyskanym środkom z budżetu Województwa Mazowieckiego w lipcu 2009r. dokonany został odbiór przyłącza cieplnego sieci wysokoparametrowej o łącznej długości 36,7mb.