Z zycia szkoly
Realizujemy naukę zdalną

Realizujemy naukę zdalną

W trudnej rzeczywistości, ale z ogromnym zaangażowaniem realizujemy naukę zdalną.

Zaprzyjaźniliśmy się z platformą Teams i działamy. Pod kierunkiem mgr Joanny Kałużnej-Dolnej zajęcia z języka migowego realizują słuchacze drugiego semestru technika masażysty oraz czwartego semestru technika farmaceutycznego. Dziękujemy Państwu, że pozwoliliście do Was zajrzeć. Pozdrawiamy Wszystkich serdecznie ????.

Tags :