Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Drodzy słuchacze, 30 listopada 2020r. wchodzi w życie Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które umożliwia organizowanie zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu, w wybranych dniach tygodnia w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. O tym , które zajęcia będą realizowane zostaniecie Państwo poinformowani przez opiekuna roku/kierownika szkolenia praktycznego do jutra do godziny 15.00.