Skuteczna komunikacja interpersonalna

Słuchacze kierunków kształcenia: technik usług kosmetycznych, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny uczestniczyli w dniach 22- 23. 02.2022r. w kursie „Skuteczna komunikacja interpersonalna”, realizowanym w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Słuchacze nabyli umiejętność efektywnego komunikowania się z drugim człowiekiem na płaszczyźnie życia prywatnego oraz zawodowego. Zyskali wiedzę na temat skutecznego zachowania się w określonych sytuacjach, panowania nad gestami czy mimiką i w końcu przełamywania barier komunikacyjnych.

😃

Gratulujemy.

Dodaj komentarz