Spotkanie z Młodzieżą klas maturalnych

W ramach promocji zewnętrznej Medycznej szkoły Policealnej w Płocku, 14.03.2023r odbyło się spotkanie z Młodzieżą klas maturalnych IV LOZ.S. Nr 1 w Płocku. Celem spotkania było zapoznanie Licealistów z ofertą edukacyjną naszej placówki, jej wizerunkiem i wyeksponowanie odrębności szkoły na lokalnym rynku usług edukacyjnych w przestrzeni kształcenia policealnego. Spotkanie prowadziła mgr Agnieszka Reszelska.

😊

Dodaj komentarz