Z zycia szkoly
Szpinakowe zagadki w pracowni analizy leków

Szpinakowe zagadki w pracowni analizy leków

Na ostatnich zajęciach słuchacze II Technika Farmaceutycznego odkrywali, jakie barwniki fotosyntetyczne zawierają zielone części szpinaku.

Zajęcia były bardzo interesujące i kolorowe. Słuchacze za pomocą chromatografii cienkowarstwowej zidentyfikowali 5 barwników roślinnych.

#pracowniaanalizyleków#technikfarmaceutyczny#płockimedyk#analizabarwnikówroślinnych