Z zycia szkoly
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 12 października 2017 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste wręczenie indeksów uczniom pierwszych roczników.

Pani dyrektor Alina Lewandowska, wraz z opiekunami poszczególnych kierunków kształcenia: mgr Agnieszką Reszelską, mgr Jadwigą Kadzińska, mgr Zofia Wojciechowską, wręczyła indeksy uczniom kształcących się w zawodach: technik masażysta, technik farmaceutyczny oraz technik elektroradiologii.

Przedstawicielka Samorządu Szkolnego Kamila Łapińska, uczennica drugiego roku kierunku kształcenia technik masażysta, serdecznie powitała nowe koleżanki i kolegów, zapewniając jednocześnie o gotowości do życzliwej pomocy ze strony starszych roczników. W imieniu społeczności uczniowskiej, z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły.

Pani dyrektor Alina Lewandowska podziękowała nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za dotychczasową pracę. Życzyła wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i uznania społecznego. Wręczyła nagrody Dyrektora i złożyła gratulacje wyróżnionym nauczycielom.

Nagrody otrzymali: Alina Orzoł, Sławomir Piechociński, Agnieszka Reszelska, Beata Wiśniewska, Magdalena Sobota – Wuszter, Zofia Wojciechowska. Pani Joanna Kałużna-Dolna otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego.