Z zycia szkoly
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W Medycznej Szkole Policealnej w Płocku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto polskiej oświaty. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej.

Z tej właśnie okazji Pani Dyrektor Beata Wiśniewska podziękowała wszystkim nauczycielom za dotychczasową, trudną pracę, za zaangażowanie, wyrozumiałość i pełne życzliwości podejście do słuchaczy. Życzyła społecznego uznania, zdrowia, sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym. Serdeczne życzenia skierowała także do pracowników administracji i obsługi. Życzyła zadowolenia z pracy oraz realizacji planów osobistych. ??

Pani Aleksandra Przeworska, Przewodnicząca Samorządu Słuchaczy, zaprezentowała historię jutrzejszego, wyjątkowego święta polskiej edukacji. Złożyła również życzenia nauczycielom.

Pani mgr Zofia Wojciechowska przedstawiła historię Płockiego Medyka, szkoły, która za dwa lata będzie obchodziła jubileusz 70-lecia. Jesteśmy dumni z naszej szkoły, która na przestrzeni lat wykształciła tylu wspaniałych absolwentów.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani Dyrektor wręczyła nauczycielom Nagrody Dyrektora. Doceniamy trud i zaangażowanie w wypełnianie zadań szkoły, promowanie szkoły w środowisku, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a tym samym jakości pracy placówki.

Podczas uroczystości, zgodnie z tradycją, odbyło się również ślubowanie Słuchaczy pierwszych klas. Życzymy Wam, drodzy Słuchacze byście z uporem i konsekwencją dążyli do uzyskania kwalifikacji zawodowych, zadowolenia z wybranej drogi zawodowej oraz wielu sukcesów w życiu osobistym.

Powodzenia… ???