Z zycia szkoly
Uwaga zdjęcie!

Uwaga zdjęcie!

Technik elektroradiolog kształtuje umiejętności ułożenia pacjenta do badania RTG-porównawczego stóp, czaszki według Orley’a oraz osiowego rzepki w małym zgięciu. W końcu ćwiczenie czyni mistrza.

#Medykpłock#technikelektroradiolog#Szkołapolicealna#dobraszkoła#bazadydaktyczna