Z zycia szkoly
XXVIII Konferencja Młodzieży

XXVIII Konferencja Młodzieży

W Zespole Medycznych Szkół Policealnych odbyła się kolejna, już XXVIII Konferencja Młodzieży.

Organizatorką Konferencji była mgr Anna Niesłuchowska – nauczycielka ZMSP, mgr pielęgniarstwa, psychoterapeutka. Na Konferencję licznie przybyli zaproszeni uczniowie Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku wraz z opiekunami. Słuchaczkami były również uczennice drugiego roku kierunku kształcenia- higienistka stomatologiczna.

Temat Konferencji – „Opowieść o życiu w świetle neuronauki” wzbudził duże zainteresowanie uczestników. Gości powitała i słowo wstępne wygłosiła Pani dyr. Alina Lewandowska. Słuchaczki ZMSP, kierunku kształcenia- technik farmaceutyczny, zaprezentowały tematy z zakresu neuronauki. Angelika Chojnacka omówiła funkcjonowanie prawej półkuli, a Justyna Jasińska przedstawiła zagadnienia związane z integracją sensoryczną.

Tematem wystąpienia mgr Anny Niesłuchowskiej był „Obwód zaburzeń obsesyjno kompulsywnych w mózgu”. Po krótkiej analizie zaburzenia psychicznego charakteryzującego się występowaniem u chorego obsesyjnych myśli lub zachowań przymusowych (kompulsyjnych), prelegentka przedstawiła funkcjonowanie struktur mózgowych takich jak: jądro ogoniaste, skorupa, ciało migdałowate, hipokamp, kora przedczołowa i grzbietowo boczna kora czołowa. Wskazała również rolę wymienionych struktur centralnego układu nerwowego w rozwoju zaburzenia oraz obraz kliniczny OCD zgodnie z neuronauką.

Na zakończenie mgr Anna Niesłuchowska przeczytała bajkę pod tytułem: „Jak Migdałka i Fronteks zdobyli spokój”, którą wykorzystuje się w pracy z pacjentami.

Po konferencji mgr Anna Niesłuchowska oraz mgr Beata Wiśniewska zaprosiły przybyłych gości do obejrzenia bazy dydaktycznej Zespołu Medycznych Szkół Policealnych. Uczniowie ZSUiP otrzymali ulotki informacyjne dotyczące oferty kształcenia płockiego Medyka.