XXVIII Konferencja Młodzieży

W Zespole Medycznych Szkół Policealnych odbyła się kolejna, już XXVIII Konferencja Młodzieży.

Organizatorką Konferencji była mgr Anna Niesłuchowska – nauczycielka ZMSP, mgr pielęgniarstwa, psychoterapeutka. Na Konferencję licznie przybyli zaproszeni uczniowie Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku wraz z opiekunami. Słuchaczkami były również uczennice drugiego roku kierunku kształcenia- higienistka stomatologiczna.

Temat Konferencji – „Opowieść o życiu w świetle neuronauki” wzbudził duże zainteresowanie uczestników. Gości powitała i słowo wstępne wygłosiła Pani dyr. Alina Lewandowska. Słuchaczki ZMSP, kierunku kształcenia- technik farmaceutyczny, zaprezentowały tematy z zakresu neuronauki. Angelika Chojnacka omówiła funkcjonowanie prawej półkuli, a Justyna Jasińska przedstawiła zagadnienia związane z integracją sensoryczną.

Tematem wystąpienia mgr Anny Niesłuchowskiej był „Obwód zaburzeń obsesyjno kompulsywnych w mózgu”. Po krótkiej analizie zaburzenia psychicznego charakteryzującego się występowaniem u chorego obsesyjnych myśli lub zachowań przymusowych (kompulsyjnych), prelegentka przedstawiła funkcjonowanie struktur mózgowych takich jak: jądro ogoniaste, skorupa, ciało migdałowate, hipokamp, kora przedczołowa i grzbietowo boczna kora czołowa. Wskazała również rolę wymienionych struktur centralnego układu nerwowego w rozwoju zaburzenia oraz obraz kliniczny OCD zgodnie z neuronauką.

Na zakończenie mgr Anna Niesłuchowska przeczytała bajkę pod tytułem: „Jak Migdałka i Fronteks zdobyli spokój”, którą wykorzystuje się w pracy z pacjentami.

Po konferencji mgr Anna Niesłuchowska oraz mgr Beata Wiśniewska zaprosiły przybyłych gości do obejrzenia bazy dydaktycznej Zespołu Medycznych Szkół Policealnych. Uczniowie ZSUiP otrzymali ulotki informacyjne dotyczące oferty kształcenia płockiego Medyka.

Dodaj komentarz