Z zycia szkoly
XXXII Konferencja Młodzieży przechodzi do historii…

XXXII Konferencja Młodzieży przechodzi do historii…

21 listopada 2022r. w Medycznej Szkole Policealnej w Płocku odbyła się Konferencja „Pocovidowe refleksje szkolne” połączona z dniami otwartymi Płockiego Medyka.

Gościliśmy w naszej szkole Nauczycieli i Uczniów klas maturalnych z Zespołu Szkół Ekonomiczno- Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku.
Konferencję otworzyła Pani dyrektor Beata Wiśniewska, która przywitała zebranych i przybliżyła program spotkania. W kolejnych wystąpieniach głos zabrali:
mgr Anna Lichnowska – kierownik szkolenia praktycznego:
„Nauczyciel i uczeń w obliczu nauczania zdalnego”;
mgr Magdalena Sobota- Wuszter, mgr Katarzyna Zalewska- nauczycielki teoretycznej i praktycznej nauki zawodu, Wiktoria Grabianowska absolwentka kierunku technik usług kosmetycznych, słuchaczka kierunku technik masażysta: ‘Realizacja zajęć praktycznych w okresie pandemii i zdalnego nauczania- refleksje”;
mgr Zofia Wojciechowska nauczycielka teoretycznej i praktycznej nauki zawodu: „Rodzina, szkoła, media, pandemia”;
mgr Anna Niesłuchowska, nauczycielka, psychoterapeutka: „Czego mózg nie otrzymał w okresie pandemii? Trauma i wstyd”.
W drugiej części Konferencji nasi Goście mogli zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną Płockiego Medyka oraz obejrzeć nowoczesną bazę dydaktyczną. W każdej pracowni czekały, przygotowane przez słuchaczy naszej szkoły, liczne atrakcje: doświadczenia chemiczne w pracowni analizy leków i farmakognozji, masaż w pracowni masażu, makijaż w pracowni wizażu, pomiar parametrów życiowych w pracowni zabiegów i wiele innych.
Dziękujemy naszym wspaniałym Gościom za przybycie

?
?