Z zycia szkoly
Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne

Mamy okazję obserwować naszych wspaniałych Słuchaczy kierunku kształcenia Opiekun medyczny, podczas zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.

Zajęcia odbywały się pod kierunkiem mgr Zofii Wojciechowskiej.

Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania nie tylko czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych, ale także medycznych. Z dużym zaangażowaniem realizują również powierzone im zadania w ramach praktyki zawodowej realizowanej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Gratulujemy umiejętności i postawy zawodowej godnej naśladowania, pełnej empatii, życzliwości i odpowiedzialności za podejmowane działania.