Zaprezentowaliśmy naszą ofertę kształcenia

14.03.2022 roku przedstawiciele Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku prezentowali naszą ofertę kształcenia trzem klasom maturalnym w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.

Dzięki nauczycielom, Pani Karolinie Zalewskiej, Ewie Kopeć oraz Słuchaczom: Martynie Sawickiej, Natalii Piesowicz i Bartoszowi Baranowskiemu, mogliśmy zapoznać uczniów z naszą szkołą, przedstawić kierunki kształcenia oraz zaprezentować pracownie.
Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Tomaszowi Wiśniewskiemu oraz Doradcy Zawodowemu Pani Marzenie Nejman za możliwość zorganizowania spotkania.