Zasady przygotowania znieczulenia

Na zajęciach z przedmiotu działalność profilaktyczno- lecznicza, słuchaczki pierwszego roku higienistki stomatologicznej poznały zasady przygotowania znieczulenia przed ekstrakcją zęba.Poznały zasady i technikę wyjmowania strzykawki ze sterylnego opakowania, nabierania leku w sposób aseptyczny oraz dobierania narzędzi do usuwania zębów górnych i dolnych.Przyszłe Panie higienistki ćwiczyły także zakładanie rękawiczek chirurgicznych. Gratulujemy.
Zajęcia prowadziła mgr Iwona Matlewska

😊

.

Dodaj komentarz