Terapeuta zajęciowy

PŁOCKI MEDYK ZAPRASZA!

Forma kształcenia: dzienna oraz stacjonarna (wieczorowa)
Okres kształcenia: 2 lata

Zobacz relacje z zajęć! 🙂

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

Nauczysz się:

1) budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem

wielodyscyplinarnym;

2) rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym;

3) planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki;

4) organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego,

psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;

5) ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.

Praca czeka…

Uprawnienia do pracy w:

  • oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych,  neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych,
  • sanatoriach;
  • warsztatach terapii zajęciowej;
  • domach pomocy społecznej;
  • dziennych domach pomocy społecznej,
  • klubach seniora,
  • środowiskowych domach pomocy społecznej,
  • świetlicach terapeutycznych, hospicjach,  zakładach opiekuńczo – leczniczych

#medyk #najstarszaszkoła #medykpłock #Mazowsze #szkoła #zawód #terapeutazajeciowy