Z zycia szkoly
95 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

95 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniu 11 listopada na terenie miasta Płocka odbyły się uroczystości związane z obchodami 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W uroczystościach tych uczestniczyli także uczniowie naszej szkoły w składzie:

1. Adrianna szelągowska – I TM

2. Katarzyna Kowalska – II TZ

3. Martyna Fabianowicz – II TZ

4. Daniel Klimuk – I TM

5. Łukasz Stefański – II RM