Z zycia szkoly
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 4 października 2013r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przypadającego na 14 października 2013r., odbyła się w naszej szkole uroczystość, na której zostały rozdane indeksy dla uczniów I-szych roczników.

Złożone także zostały życzenia przez przedstawicieli Samorządu Szkolnego dla Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i pracowników naszej szkoły.