Jubileusz Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie

4 października pani Dyrektor Beata Wiśniewska uczestniczyła w uroczystości z okazji jubileuszu Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie.
60- lecie Szkoły jest szczególną okazją, by przekazać w imieniu całej społeczności Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku serdeczne życzenia i gratulacje. Składamy wyrazy uznania za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.
Życzymy Pracownikom Szkoły dalszych sukcesów, realizacji ambitnych zamierzeń, życzliwych i oddanych przyjaciół oraz przekonania, że tworzycie Państwo przyszłość nadając jej lepszy kształt.

Dodaj komentarz