Z zycia szkoly
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

10 października 2019 roku w ZMSP w Płocku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona z wręczeniem indeksów uczniom i słuchaczom.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Rady Pedagogicznej, administracji i obsługi oraz uczniowie i słuchacze naszej Szkoły. Pani dyrektor Beata Wiśniewska, w swoim przemówieniu, przypomniała historię związaną ze świętem polskiej oświaty i szkolnictwa wyższego, które upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Pani dyrektor złożyła podziękowania wszystkim nauczycielom za dotychczasową, trudną pracę, za zaangażowanie, wyrozumiałość i pełne życzliwości podejście do młodzieży. Jednocześnie życzyła nauczycielom społecznego uznania, zdrowia, sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym. W trakcie uroczystości zostały wręczone nagrody dla wyróżnionych nauczycieli.

Serdeczne podziękowania skierowała także do pracowników administracji i obsługi. Życzyła pracownikom zadowolenia z pracy oraz realizacji planów osobistych.

Głos zabrała również przedstawicielka Samorządu Szkolnego, która złożyła nauczycielom serdeczne życzenia w imieniu uczniowskiej braci.

Podczas uroczystości odbyło się wręczenie indeksów uczniom klas pierwszych, kierunków kształcenia: Technik Masażysta oraz Technik Farmaceutyczny. Życzymy samych sukcesów w nauce, wytrwałości i zaangażowania w drodze do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz zadowolenia z wybranego zawodu…