Z zycia szkoly
Mazowiecki Festyn Zdrowy i Aktywny Senior

Mazowiecki Festyn Zdrowy i Aktywny Senior

Dnia 1.09.2018 roku w Soczewce odbył się Mazowiecki Festyn Zdrowy i Aktywny Senior, dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Seniorzy brali udział w pokazach, występach artystycznych, zabawach tanecznych i konkurencjach sportowych.

W Festynie uczestniczyli również uczniowie, słuchacze oraz nauczyciele Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku wraz Panią Dyrektor Aliną Lewandowską.

Młodzież z kierunków kształcenia: Technik Elektroradiolog, Technik Masażysta oraz Technik Usług Kosmetycznych wykonywali pomiar ciśnienia, masaż klasyczny, makijaż oraz udzielali porad związanych z diagnostyką skóry. Nasze stanowisko odwiedzili: Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz przedstawiciele władz lokalnych.