Z zycia szkoly
Organizacja działalności zawodowej

Organizacja działalności zawodowej

Słuchacze kierunku Technik sterylizacji medycznej poznali formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej, analizowali przepisy prawa pracy i obliczali wynagrodzenie netto krok po kroku.

Zajęcia prowadziła mgr Monika Gawłowska. 😊

#MedykPłock#Organizacjadziałalnościzawodowej#Szkołapolicealna#Techniksterylizacjimedycznej