Ostatnia prosta…

Ostatnia prosta…

Słuchacze Technika sterylizacji medycznej w ramach zajęć z zakresu dekontaminacji, doskonalili umiejętności mycia i dezynfekcji rąk oraz ćwiczyli składanie i pakowanie zestawów do sterylizacji.

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Technik sterylizacji medycznej zapoznał się ze sposobem postępowania w przypadku zadławienia, techniką wykonania rękoczynu Heimlicha oraz ułożenia poszkodowanego nieprzytomnego z zachowanym oddechem w pozycji bocznej bezpiecznej.

Stawiamy na rozwój kompetencji

Stawiamy na rozwój kompetencji

Celem dzisiejszych zajęć z zakresu organizacji działalności zawodowej, było kształtowanie kompetencji, zarówno twardych jak i miękkich, aby zwiększyć szanse Słuchaczy 1 roku Technika sterylizacji medycznej na rynku pracy.Zajęcia prowadziła mgr Monika Gawłowska.