Z zycia szkoly
Ostatnia prosta…

Ostatnia prosta…

Słuchacze Technika sterylizacji medycznej w ramach zajęć z zakresu dekontaminacji, doskonalili umiejętności mycia i dezynfekcji rąk oraz ćwiczyli składanie i pakowanie zestawów do sterylizacji.

Kto powiedział, że nauka sterylizacji nie może być zabawna?

#techniksterylizacjimedycznej#MedykPłock#dobraszkoła#branżaopiekizdrowotnej#szkołabezplatna#kadrymedyczne#sterylizacja#edukacja