Z zycia szkoly
Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Technik sterylizacji medycznej zapoznał się ze sposobem postępowania w przypadku zadławienia, techniką wykonania rękoczynu Heimlicha oraz ułożenia poszkodowanego nieprzytomnego z zachowanym oddechem w pozycji bocznej bezpiecznej.

#pierwszapomoc#medyk#pozycjabocznaustalona#chwytheimlicha#techniksterylizacjimedycznej#pomagamy#poszkodowany#branżaopiekizdrowotnej#szkołabezplatna

#kadrymedyczne