Piłowanie małe, piłowanie duże

Słuchacze trzeciego semestru technika masażysty podczas zajęć praktycznych.

Piłowanie małe, piłowanie duże. Polega na przesuwaniu z równoczesnym rozcieraniem fałdu skórnego powstałego między rękami, z jednego segmentu na drugi w kierunku dogłowowym. Chwyt piłowania wpływa na tkankę skórną i łączną powodując szybkie przekrwienie miejscowe i zmniejszenie napięcia tkanek. Zajęcia prowadzone pod kierunkiem mgr Tomasza Musiała.