Z zycia szkoly
Szkoła pamięta – 2021

Szkoła pamięta – 2021

Po raz kolejny Medyczna Szkoła Policealna w Płocku bierze udział w akcji „Szkoła pamięta”.

Pielęgnujemy pamięć o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy związani są z historią naszego miejsca, naszej społeczności. Dziękujemy Pani dyrektor Beacie Wiśniewskiej, naszym Słuchaczom i Nauczycielom za włączenie się do szlachetnej akcji. Koordynatorem działań jest Pan mgr Sławomir Piechociński. DZIĘKUJEMY?