Z zycia szkoly
Może pomóc mi kropelka Twojej krwi

Może pomóc mi kropelka Twojej krwi

26 września 2013r. po raz kolejny społeczność Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku przystąpiła do konkursu Polskiego Czerwonego Krzyża związanego z honorowym krwiodawstwem pod hasłem „Może pomóc mi kropelka Twojej krwi”.

Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 18 uczniów z różnych kierunków kształcenia.

Celem konkursu jest propagowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży oraz pozyskanie nowych honorowych krwiodawców.