Z zycia szkoly
Szkoła w poczcie sztandarowym

Szkoła w poczcie sztandarowym

15.09.2017r. w Płocku odbyła się uroczystość nadania sztandaru dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Fundatorzy sztandaru wbili honorowe gwoździe w jego drzewiec oraz złożyli wpisy w księdze pamiątkowej.

W uroczystości uczestniczyli poczty sztandarowe z płockich instytucji i organizacji pozarządowych. Wśród pocztów sztandarowych nie zabrakło także sztandaru Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku