Z zycia szkoly
Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

1 września 2017 roku odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego. Dyrektor szkoły Pani Alina Lewandowska przywitała grono pedagogiczne, uczniów i słuchaczy a także pracowników administracji i obsługi. Gratulowała młodzieży wysokich wyników z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Świadczą one o wysokim poziomie kształcenia w naszej szkole oraz systematycznej pracy dydaktycznej.

Podniosłym momentem uroczystości był akt ślubowania uczniów i słuchaczy pierwszych semestrów.

W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim wielu sukcesów.