Klamra Frasera

Klamra Frasera

Słuchaczki drugiego semestru kierunku kształcenia Podolog, doskonaliły umiejętności z zakresu aplikacji klamry Frasera oraz opracowywały odciski i inne hiperkeratozy za pomocą dłuta podologicznego.