Zajęcia z zakresu propedeutyki zdrowia

Zajęcia z zakresu propedeutyki zdrowia. Tym razem słuchaczki drugiego roku kierunku kształcenia technik farmaceutyczny pracują pod kierunkiem mgr Beaty Wiśniewskiej, w pracowni kulinarnej. Zasady zdrowego żywienia wszyscy znamy, ale trudno je przestrzegać w życiu codziennym. Czytamy etykiety na produktach żywnościowych i przestrzegamy procedur przygotowania potraw. Aktywizujące metody nauczania przynoszą efekty…

Dodaj komentarz