Z zycia szkoly
Uroczyste wręczenie indeksów uczniom naszej szkoły

Uroczyste wręczenie indeksów uczniom naszej szkoły

Dnia 21.10.2015 r. odbyło się uroczyste wręczenie indeksów uczniom naszej szkoły.

Z tej okazji w imieniu rady pedagogicznej oraz własnym życzenia „pierwszakom” złożyła p. dyr. Alina Lewandowska. Indeksy wręczała Pani Dyrektor i opiekunowie poszczególnych kierunków: technik masażysta A – mgr Ewa Kopeć, technik masażysta B – mgr Grażyna Leszczyńska, opiekunka dziecięca – mgr Zofia Wojciechowska, technik farmaceutyczny – mgr Jadwiga Kadzińska, higienistka stomatologiczna – mgr Agnieszka Reszelska.

Życzymy, aby do indeksów wpisywane były same oceny celujące!

Nawiązując do Dnia Edukacji Narodowej p. Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za dotychczasową pracę i wręczyła nagrody Dyrektora. Otrzymali je nauczyciele: p. Ewa Kopeć, p. Alina Orzoł, p. Grażyna Leszczyńska, p. Sławomir Piechociński, p. Agnieszka Reszelska, p. Beata Wiśniewska, p. Joanna Kałużna-Dolna, p. Małgorzata Sobota. P. Zofia Wojciechowska otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego.