Z zycia szkoly
Uroczystość zakończenia roku szkolnego-Technik Elektroradiolog

Uroczystość zakończenia roku szkolnego-Technik Elektroradiolog

25 stycznia 2019 r . w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Płocku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego na kierunku kształcenia Technik Elektroradiolog.

Wart podkreślenia jest fakt, iż są to nasi pierwsi absolwenci. Pani Dyrektor gratulowała absolwentom wyników w nauce, dziękowała za pracę i trud, jaki włożyli w edukację i rozwój osobisty. Gronu Pedagogicznemu za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw młodzieży.

Absolwenci otrzymali z rąk Pani Dyrektor i nauczyciela opiekuna Joanny Kałużnej-Dolnej: świadectwa, nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, dyplomy i podziękowania za promowanie szkoły w środowisku lokalnym oraz osiągnięcia sportowe.

Głos zabrała również tegoroczna absolwentka Marlena Stachoń Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Podziękowała Gronu Pedagogicznemu, za starania, cierpliwość, a przede wszystkim za wyrozumiałość, a koleżankom i kolegom życzyła wielu sukcesów w realizacji planów osobistych i zawodowych.

Dziękujemy i życzymy powodzenia!!!