Współczynnik załamania światła wybranych cukrów

Słuchaczki 2TF w pracowni analizy leków oznaczały współczynnik załamania światła wybranych cukrów metodą refraktometryczną pod kierunkiem inż. Katarzyny Kraszewskiej.
1. Przygotowywanie próbek o określonych stężeniach
2. Oznaczenie współczynnika załamania światła dla przygotowanych roztworów cukrów.
3 Sporządzenie krzywej wzorcowej dla danego cukru
4. Zbadanie analizowanej próbki.
5. Odczytanie z krzywej wzorcowej. stężenia badanej próbki.

Dodaj komentarz