Wykrywamy różne kationy i aniony

Słuchacze I roku technika farmaceutycznego wykonywali analizę jakościową otrzymanych próbek, pod kierunkiem inż. Katarzyny Kraszewskiej. W czasie badania próbki wykrywali różne kationy i aniony grup głównych za pomocą odczynników grupowych, charakterystycznych oraz specyficznych. Wszystkim słuchaczom udało się prawidłowo zidentyfikować otrzymane do analizy jony.

Dodaj komentarz