Z zycia szkoly
Z promocją Szkoły do SOP w Płocku

Z promocją Szkoły do SOP w Płocku

Uczniowie i Słuchacze Naszej Szkoły 09 marca 2017 roku ruszyli z promocją Szkoły do SOP w Płocku. Najpierw prezentację multimedialną oraz film o szkole przedstawili uczniom kilku klas maturalnych zebranym w auli Szkoły. Następnie udali się 16 marca 2017 r. z prezentacją, filmem i ulotkami do Szkoły Usług i Przedsiębiorczości w Płocku. Na tablicach ogłoszeń zawiesiliśmy plakaty promujące Naszą Szkołę.